Điện Thoại

0983595017

Email

hienttvtc@gmail.com

Địa chỉ

Số nhà 12, C68, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng